ผู้บริหาร

นายสุทธิชัย เข็มคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
กรอบแนวความคิดโรงเรียนดีประจำตำบล
การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล
เกียรติคุณของโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพอใจในการเข้ารับชมเว็ป
ดีมาก
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/01/2011
ปรับปรุง 28/01/2016
สถิติผู้เข้าชม 604373
Page Views 706033
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 54 กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ-เนตรนารี
01 ก.ค. 54 ประชุมครูดีเด่น
เทศบาล
05 ก.ค. 54 ผู้อำนวยการประชุมประจำเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
06 ก.ค. 54 แสดงผลงาน best Practice (ปฐมวัย)
สพป.สท1
08 ก.ค. 54 ประชุมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงแรมไพลิน
11 ก.ค. 54 ประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
12 ก.ค. 54 ประชุมครูภาษาอังกฤษ
โรงแรมไพลิน
19 ก.ค. 54 ถึง 20 มิ.ย. 54 ประชุมนักวิทยาศาสตร์น้อย
 
     โรงเรียนบ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" (โรงเรียนดีประจำตำบล)
       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
      ม.3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210 โทร 055-697369 
  ผู้ดูแลระบบ นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วง   Email : beaubetter@hotmail.com